Ing. Jiří Učík                                     »»»Masáže, rolfterapie a další regenerační techniky«««

IČ: 47691921     Evropská 1564/30 (1. patro, místnost č. 3), 350 02 Cheb
www.fascie.cz   tel.: +420/ 737 626 703 (telefonické objednávky prosím až po 17.00 hod.)
Jsem rád, že jste na mých stránkách. Kontaktovat mne můžete i na emailové adrese:
»     ucikjiri@email.cz
»     jucik@o2active.cz